Hur fungerar det Om oss Annonsera FAQ Användarvillkor Kontakta oss

Regler och villkor för användning av www.friendsinfishing.com

Användare


Användarkontot är personligt, ägs av medlemmen och får inte säljas, överlåtas eller användas för kommersiella ändamål. En enskild medlem kan registrera mer än en namngiven användare, men det är inte tillåtet att registrera ett nytt användarkonto om medlemmen har stängts av eller fått sitt medlemskap återkallat från friendsinfishing.com. Om användare har för avsikt att göra ett namnbyte, vänligen kontakta oss före innan detta görs.

Marknadsföring


Medlemskap får inte användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksamhet. Det är inte heller tillåtet att länka till andra webbplatser. Du får inte använda friendsinfishing.com för spam till andra medlemmar. Detta inkluderar, kedjebrev, reklamutskick eller förslag om sexuella anspelningar, marknadsföring av läkemedel och droger i någon form.

Överträdelser, missbruk etc.


Medlem som bryter mot reglerna eller missbrukar friendsinfishings tjänster på något sätt kommer att stängas av med omedelbar verkan. Mindre allvarliga överträdelser kan föregås av en eller flera varningar (max tre varningar), beroende på arten och omfattningen av kränkningar. Brott som bedöms som allvarliga, reserverar vi oss rätten att anmäla till användarens ISP adress och gå vidare med rättsliga åtgärder. friendsinfishing reserverar sej också rätten att föra vidare en användares identitet och all annan information som vi tycker är lämpligt om rättsliga åtgärder vidtas mot användare av friendsinfishing. För att rapportera används info@friendsinfishing.com.

Sekretess


Friendsinfishing.com lagrar besökarens IP-adresser i en databas. Denna databas är inte tillgänglig för allmänheten, men används för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten om det behövs. Vi lägger oss inte i medlemmar utbyten. Eventuella problem bör lösas mellan medlemmarna.

Alla kränkningar av www.friendsinfishing.com som inte framgår av villkoren för användning av webbplatsen och som är i strid med Internetlagen samt uppträdande på Internet kommer i de fall de uppstår att behandlas därefter och de personer, företag etc som är engagerade i kränkningen kommer också att hållas ansvariga och följdaktligen även ta ansvar för sina handlingar.